Scroll Top
Følg med i projekter i Lejre eller vær selv med til at skabe – for bæredygtighed og fællesskab

Verdens Bedste Grundvand

Verdens Bedste Grundvand er en arbejdsgruppe i Lejre Landsbyer, som har udviklet en ny model for beskyttelse af grundvand. Gruppen har til formål at rejse midler via private investorer til opkøb af jord. Der er etableret et samarbejde med Den Økologiske Jordbrugsfond, som via sin finansieringsmodel kan lægge yderligere beløb oven i.

De indsamlede midler investeres i landbrugsjord i Lejre kommune, så vi kan beskytte vores fantastiske grundvandsressourcer. Tiltaget sker i tæt samarbejde med Danske Vandværker og Region Sjælland – og tanken er, at der skal udspringe mange flere borgerdrevne og lokale initiativer, som kan arbejde med grundvandsbeskyttelse i vores kommune. Det er derfor også arbejdsgruppens håb, at initiativet kan inspirere borgere til at søsætte andre grundvandsbeskyttende initiativer og nye modeller for samarbejde, ejerskab og investeringer.
Se Verdens Bedste Grundvands indsamlingsside her. 

hanne
Hanne Svenningsen
Verdens Bedste Grundvand