Scroll Top
Følg med i projekter i Lejre eller vær selv med til at skabe – for bæredygtighed og fællesskab

LEJRE LANDSBYER

Har du en idé?

Lejre Landsbyer er vært for initiativer, som arbejder på tværs af kommunens byer om bæredygtighed eller det gode liv i Lejre.

Om Lejre Landsbyer

Lejre Landsbyer er en netværksforening, som opsamler viden fra borgerdrevne initiativer i Lejre kommune, så de er synlige for alle. Synligheden skal gøre det lettere at lære af hinanden, finde hinanden og skabe initiativer på tværs af opland, byer og landsbyer i hele Lejre Kommune.
Formålet med Lejre Landsbyer er desuden at skabe kontakt mellem forskellige borgernetværk, referencepersoner, ildsjæle og eksterne aktører.

Vores vision

Lejre Kommune skal være førende inden for gennemførelse af borgerdrevne initiativer til gavn for en bæredygtig udvikling og fremme af det gode liv.

Vores mission

Vi vil være med til at skabe endnu større værdi for borgerdrevne initiativer på tværs af hele Lejre Kommune gennem læring og vidensdeling til glæde for borgere og andre aktører i Lejre.