Scroll Top
Følg med i projekter i Lejre eller vær selv med til at skabe – for bæredygtighed og fællesskab

Lejre Højskole

Lejre Højskole

Lejre Højskole er en ny højskole, der har til huse på Grangaarden i udkanten af Kirke Såby. De eksisterende bygninger skal omdannes til undervisnings-, opholds- og spisefaciliteter, lærerboliger og en elevfløj med plads til 40 elever.

Højskolen arbejder med demokratisk dannelse og naturdannelse som grundlæggende elementer. Formålet er at klæde vores elever på til at tage ansvar for et eget bæredygtigt liv og inspirere til at være en aktiv medborger, der tager ansvar for fællesskaber, deltager i demokratiske processer og løfter bæredygtighedsdagsordenen.

Der kommer blandt andet til at være en linje med fokus på Selvforsyning og bæredygtigt jordbrug, og der skal være køkkenhave, frugthave og drivhus. Derudover vil højskolen have både korte og lange kurser.

Lejre Højskole forventes at åbne for elever i anden halvdel af 2025. Projektet har været ramt af stigende renter og byggepriser som alle andre projekter i landet.

Lejre Højskole