Scroll Top
Følg med i projekter i Lejre eller vær selv med til at skabe – for bæredygtighed og fællesskab

Landhandlen i Gershøj

En drøm, om at skabe et bæredygtigt samlingspunkt.
Som et led i udviklingen af vores enestående landsbysamfund arbejder vi i Gershøj ihærdigt på projektet; Gershøj Landhandel. Vi har en drøm om, at skabe et socialt samlingspunkt, en landhandel, der bl.a. tilgodeser de små, lokale producenter. Vi ønsker at fokusere på bæredygtige løsninger og samtidig være til gavn for fællesskabet i byen. Vores primære fokus vil være en non-profit landhandel med mulighed for café, take away og morgenbrød. Vi ser for os, at landhandlen skal være et mødested, der foruden sit praktiske virke på sigt kan fungere som rum for sociale events og kulturliv.

Bag projektet står vi en gruppe borgere, der brænder for at værne om det lokale liv i Gershøj/ Sæby. Vi har øje på Gershøj’s gamle skole, Gershøjvej 111, og er i aktiv dialog med kommunen, som ejer skolen, om mulighederne. Vi har støtte fra byens borgere, samt byens øvrige foreninger, og vi arbejder nu ihærdigt på, at også kommunen står bag projektet.

Som led i projektets konceptudvikling er der på seneste møde for frivillige interessenter nedsat arbejdsgrupper inden for kommunikation, økonomi, bygningsplanlægning, kommunale forhandlinger og forretningsplanlægning. Vi ønsker at trække på de frivilliges kompetencer og ser diversiteten hos de frivillige som vores styrke.
Er du nysgerrig på projektet, eller kan du byde ind med kompetencer/ støtte til gavn for projektet – Kontakt Charlotte Krøyer info@charlottekboligstyling.dk

Charlotte_gershoej_landhandel
Charlotte Krøyer
Kontaktperson Gershøj Landhandel info@charlottekboligstyling.dk