Scroll Top
Følg med i projekter i Lejre eller vær selv med til at skabe – for bæredygtighed og fællesskab

Cykling Uden Alder

Cykling Uden Alder er en landsdækkende organisation, der arbejder for at give mennesker med demens, mennesker i kørestol og andre ældre, der bare ikke selv kan cykle mere, en større livskvalitet og vind i håret.
I Lejre Kommune er vi en lille gruppe af lokale frivillige, der i samarbejde med kommunens plejehjem og Trygfonden giver beboer mulighed for at komme ud af deres vante omgivelser, og siddende foran i vores rickshawcykler at se byen, være i naturen, få frisk luft og sol i ansigtet. Nye og meningsfulde relationer skabes hos både de ældre passagere og de frivillige, når samtaler på tværs af generationer og fælles oplevelser opstår. Du kan læse meget mere om hovedorganisationen, deres arbejde og mission på www.cyklingudenalder.dk
Vi cykler fra Bøgebakken i Lejre, Hvalsø Ældrecenter og Ammershøjparken i Kirke Hyllinge.
Har du lyst til at blive frivillig eller har spørgsmål, er du meget velkommen til at henvende dig til en af vores kontaktpersoner:
600x600px_03
Signe Isaksen
Cykling Uden Alder